Hệ vừa làm, vừa học và chính quy sẽ không nhắc đến khoảng cách

By | September 26, 2016

Bộ GD&ĐT vừa có Dự thảo Thông tư quy định về Quy chế trình độ đào tạo theo hình thức vừa làm, vừa học để xin quan điểm xã hộigia sư tiếng anh

Dự thảo Thông tư này ra đời xuất phát từ việc giờ tổ chức đào tạo đối với hình thức vừa làm, vừa học còn nhiều hạn chế, các cơ sở giáo dục đại học tổ chức đào tạo với nội dung không bảo đảm như hệ chính quy.

Bên cạnh đó, quy mô đào tạo nhỏ lẻ theo các hình thức kết liên với các trường ở địa phương, cơ sở vật chất kỹ thuật yếu kém, chất lượng đào tạo thấp dẫn đến phật lòng tin của nhà tuyển dụng và tầng lớp với hình thức đào tạo này.

Dự thảo này đã được được Bộ đưa lên mạng xin quan điểm cách đây một tháng và đã nhận được những phản hồi ủng hộ tích cực từ các cơ sở giáo dục đại học.

images-1

Với dự thảo này, việc tuyển sinh đầu vào đối với hình thức vừa làm, vừa học được giao về cho các cơ sở giáo dục đại học đúng tinh thần của Luật Giáo dục đại học. Sẽ được tổ chức theo hai phương thức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

Theo dự thảo, kết quả đầu ra của hệ đào tạo này được kiểm soát để tiến tới tiếp cận chất lượng đào tạo như hệ chính quy.

Để thực hành điều này, dự thảo đã quy định về chương trình đào tạo phải đảm bảo như chương trình đào tạo chính quy nhưng cho phép tổ chức đào tạo mềm, linh hoạt để phù hợp với đối tượng người học là những nhiều người học khác nhau.

Cụ thể, dự thảo quy định tổ chức đào tạo theo hình thức vừa làm, vừa học sẽ theo học chế tín chỉ, đề nghị các sinh viên học hoặc thi kết thúc các học phần như hệ chính quy.

Như vậy, đào tạo theo hình thức vừa làm, vừa học đã có những bước đổi mới quan trọng, nhưng để quy định này trở nên hiện thực Bộ GD&ĐT cần rà soát thêm những quy định mang tính kỹ thuật của đào tạo tín chỉ.

Có như vậy, các trường có thể thực hành nhất quán không chỉ trong mỗi trường mà còn đối với các lớp đào tạo theo kết liên.

Theo nhận định, với chủ trương đổi thay hình thức đào tạo vừa làm, vừa học cho thấy công tác quản lý hệ thống đại học đã được đổi mới theo hướng tăng cường tự chủ, công khai, khuyến khích tính chủ động, năng động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục đại học.

Đánh giá cao về bản dự thảo này, luận bàn với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, TS. Lê Viết Khuyến – nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT cho biết, muốn có chất lượng đối với hệ vừa làm, vừa học phải có sự mềm mỏng về quy trình.

Theo đó, ngoài sự mềm thì còn cần chém đẹp về chất lượng đào tạo. Chất lượng được thể hiện ở kết quả đánh giá, chương trình đào tạo, điều này phải  tương đương với các chương trình chính quy.

“Dự thảo đã bám sát chương trình, nội dung và tiếp cận với đánh giá với hệ chính quy, nhưng cần mềm dẻo về quy trình, có nghĩa rằng thời kì của người học có thể dài ra, chứ không chỉ học tập trung trong một số năm.

Sự mềm ở đây, tức thị người học có thể lấy kết quả học ở chính quy (đối với một số môn) thay cho chương trình học ở hệ vừa làm, vừa học. Cũng có thể được hài lòng trong quá trình đánh giá đua, biểu lộ ở việc số lần thi có thể nhiều hơn. Trên ý thức như vậy thì người học sẽ học tốt” TS. Lê Viết Khuyến cho hay.

Cũng theo TS. Khuyến, để cho hệ này có chất lượng dứt khoát phải chấp nhận cùng chuẩn đánh giá với hệ chính quy.

“Nếu đúng như dự thảo này làm tốt chuẩn đánh giá thì rõ ràng chuẩn đầu ra giữa hệ chính qua và hệ vừa làm, vừa học sẽ được từng lớp tin, yên tâm. Muốn vậy, tổ chức đào tạo sẽ phải nghiêm chỉnh, không tổ chức lớp học riêng, không bớt thời gian, thầy phải chặt chịa không khâu cho điểm.

Đích để đi tới là để bảo đảm làm sao cho người học có văn bằng được tầng lớp đánh giá đồng đẳng với hệ chính quy” TS. Lê Viết Khuyến nhấn mạnh.
Nguồn: Tổng hợp tin giáo dục

Tác giả: hiep1902