tham khảo về bài viết ý nghĩa bộ bài ẩn phụ

By | September 29, 2016

Nếu trong một trải bài có các lá bài Tarot Wands chiếm ưu thế, thì bạn có thể chắc chắn rằng người được xem đang tìm kiếm những giải pháp cho các vấn đề chủ yếu về tư tưởng , Loading………. Các lá bài Wands liên quan đến mức độ nhận thức về mặt tâm linh và phản ánh những gì quan trọng đối với bạn ngay tại điểm cốt lõi của bản thân bạn. Chúng giải quyết những gì tạo ra điểm nhấn cho bạn – cá tính, cái tôi, nhiệt tình, quan niệm, và năng lượng bản thân, cả bên trong lẫn bên ngoài.

>>>>> Mật ong rừng có thể điều trị những bệnh nào?

Bạn đã xem tarot bao giờ chưa?

Click vào nhé

637 THD, Q5, HCM

Các lá bài Wands cũng hàm ý đến tất cả những gì bạn làm trong ngày khiến bạn bận rộn, như làm việc ở công sở, việc nhà hoặc những hoạt động bên ngoài. Các lá Wands đi cùng với việc chuyển động, hành động, sáng kiến và đưa ra ý tưởng mới. Chúng có thể là dấu hiệu của một “Danh Sách Ý Tưởng” hoặc “Danh Sách Công Việc” vô tận, theo đó người được xem đang có nhiều dự án giữ cho họ bận rộn.

Những khía cạnh tiêu cực của Bộ Wands (như, khi các lá bài Wands ở vị trí đảo ngược) gồm ảo tưởng, hành vi tự cao, bốc đồng, thiếu phương hướng hoặc mục tiêu, hoặc cảm giác vô nghĩa.

Khi đề cập đến thời gian trong một trải bài Tarot, Bộ Wands thường đại diện cho Mùa Hè hoặc nhiều tuần. Nếu sử dụng bộ bài để chơi (playing card) thông thường, Wand được chuyển thành Clubs (Chuồn).

>>>> Các bạn clink vào bài tarot để xem và theo dõi tin về cộng đồng tarot nhé.

Nhân Cách Trong Lá Bài Tarot Wands

Wands đại diện cho cung hoàng đạo thuộc tính Lửa: Sư Tử, Nhân Mã và Bạch Dương. Người với Wands (đặc trưng bởi các lá bài Hội Đồng) thì năng động, lôi cuốn, ấm áp và tín ngưỡng.

Các Lá Bài Wands trong Giải Bài Tarot

loading……… hoặc đang trong những giai đoạn đầu phát triển. Người được xem cũng có thể đang tìm kiếm những mục tiêu cao hơn và có ý nghĩa hơn trong cuộc sống của họ, và họ sẽ muốn tìm hiểu hơn về những động lực và nguồn lực thúc đẩy họ.

Ý Nghĩa 14 Lá Bài Tarot Trong Bộ Wands

Quy Nhơn Times

Tác giả: tuananh1080