Chứng nhận ISO 22000 là gì ? Và những điều cần biết

By | October 6, 2016

Tiêu chuẩn ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên thực hiện một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm chứng nhận. Và việc chứng nhận ISO 22000 là điều phải làm đối với tất cả các nhà sản xuất hay kinh doanh nhằm đảm bảo mọi mặt cho chính doanh nghiệp bạn.

Lý do nên chọn dịch vụ chứng nhận ISO 22000 tại VIETPAT

 • Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và hoàn toàn miễn phí .
 • Dịch vụ chất lượng đặt chữ tín lên hàng đầu.
 • Đảm bảo tính chính xác , bảo mật cho khách hàng.
 • Nâng cao năng lực,uy tín và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Chứng chỉ có giá trị toàn cầu
 • Được cấp phép của cơ quan nhà nước
 • Đội ngũ chuyên môn và phân tích viên có trình độ chuyên sâu và được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế

LỢI ÍCH CỦA THỰC HIỆN ISO 22000: 2005

 • Một rõ ràng, có thể kiểm tra, tiêu chuẩn toàn cầu cung cấp một khuôn khổ để quy tụ tất cả các bộ phận của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của bạn (FSMS)
 • Thể hiện cam kết làm hài lòng khách hàng
 • Kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu luật định và chế và hệ thống của bạn thông qua các cuộc kiểm toán và quản lý nội bộ đánh giá
 • Cải thiện thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài
 • Cải thiện hình ảnh tổ chức của bạn
 • Liên kết các chương trình tiên quyết (PRPs & OPRPs), HACCP với triết lý Plan-Do-Study-Act của  tiêu chuẩn ISO 9001  để nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý thực phẩm của bạn
 • Yêu cầu kiểm tra thường xuyên của toàn vẹn dữ liệu / chương trình thu hồi rất nhiều và kiểm toán quá trình
 • Thẳng hàng với các hệ thống khác quản lý (ISO 9001,  ISO 14001 ).

Chứng chỉ iso 22000 là gì?

Chứng nhận an toàn thực phẩm ISO 22000:2005 được ra đời trong giai đoạn khi kinh tế đang ngày càng phát triển, khi cuộc sống đang được nâng cao thì yêu cầu về nhà ở, đi lại, ăn uống và các dịch vụ tiện ích khác cũng được nâng cao yêu cầu. Tiêu chí hàng đầu cho các dịch vụ đó là sự an toàn , nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhằm giúp các doanh nghiệp có sự tự tin cũng như đủ điều kiện để cạnh tranh trong môi trường quốc tế, tiêu chuẩn ISO 22000:2005 đã được ban hành.

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế dựa trên ý kiến của 187 quốc gia phát triển trên thế giới. Việt Nam chính thức công nhận tiêu chuẩn ISO 22000:2005 là tiêu chuẩn quốc gia năm 2008.

Tương tự chứng nhận ISO 9001, Thời gian chứng nhận ISO 22000:2005: 20 – 35 ngày (chưa tính thời gian hoàn thiện đủ tiêu chuẩn ISO 22000)

Iso 22000:2005 là tiêu chuẩn đầu tiên trong bộ tiêu chuẩn về quản lý an toàn thực phẩm nó bao gồm 4 phần :

 • Các yêu cầu về sản xuất tốt(GMP)
 • Qui phạm vệ sinh tốt(SSOP)
 • Các nguyên tắc HACCP
 • Các yêu cầu cho hệ quản lý

Tiêu chuẩn iso 22000 không có các yêu cầu về hoạt động  thực hành tốt vì không thể liệt kê một cách đầy đủ mà đòi hỏi các doanh nghiệp tự xác định các yêu cầu để sản xuất tốt phù hợp với doanh nghiệp của mình.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 được áp dụng cho các cơ sở kinh doanh, sản xuất, cung cấp thực phẩm. ISO 22000:2005 còn được sử dụng cho các tổ chức có nhu cầu muốn cải thiện về các tiêu chí an toàn thực phẩm.

Trong quá trình tìm hiểu và thực hiện chứng nhận ISO 22000 có khó khăn hay mọi vướng mắc hãy liên hệ ngay cho VIETPAT chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ thực hiện một cách nhanh chóng và tiết kiệm tối đa nhất có thể. Địa chỉ: 0943343981

Nguồn từ : https://www.linkedin.com/pulse/ch%E1%BB%A9ng-ch%E1%BB%89-iso-22000-l%C3%A0-g%C3%AC-th%C6%B0-nguy%E1%BB%85n

Tác giả: vanthangit17