Phó giáo sư è cổ Xuân Nhĩ: Đi học phải thanh toán, bất kể công – tư

By | October 19, 2016

thảo luận về Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng, đóng góp quan điểm để đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển gia sư hà nội , ông trằn Xuân Nhĩ cho biết: “Giáo dục 30 năm qua, đề cập kể từ năm 1986 lúc đất nước bước vào đổi mới thì giáo dục cũng đã chuyển Chúng tôi quan yếu, đã với các thành quả giáo dục một mực, đặc trưngthực hiện được phổ cập giáo dục mầm non từ 5 tuổi…”.

Ông Nhĩ cũng cho biết thêm, riêng sở hữu cấp tiểu học cũng đạt được phổ quát thành tựu, cả hai cấp tiểu học và THCS đều được phổ cập. Đối với cấp THPT đã khá vững mạnh, rộng rãi nơi đã đạt chỉ tiêu phổ cập THPT.

ko sở hữu chính quyền nào “ôm” hết được kinh phí giáo dục

PV: Ông Đánh giá thế nào về giáo dục trong 30 năm qua, đặc biệt là giáo dục đại học?

Ông trần Xuân Nhĩ: Giáo dục đại học trong những năm qua từ số trường và số sinh viên đều phát triển mạnh mẽ. từ chỗ thời gian đầu chỉ với mấy chục trường, nhưng giờ gần 450 trường đại học, cao đẳng. Trước đây chỉ sở hữu trường công lập, nhưng từ năm 1988 lúc Đại học Thăng Long ra đời đánh dấu trường ngoài công lập trước hết.

vừa mới đây mang quyết nghị 72 của Chính phủ về vấn đề tự chủ của các trường đại học, tự chủ tài chính, cũng là dấu ấn dần để chuyển những trường công lập sang trường ngoài công lập, dân lập, Đóxu hướng chung của quốc tế.

Nhưng xu hướng này mới chỉ khởi đầu, kèm theo vẫn còn chướng ngại cần phải quyết tâm thêm. hiện nay chúng ta mang chưa đến 20% tổng số những trường ngoài công lập, nhưng trước đây thời Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cũng định hướng số trường ngoài công lập phải đạt 40%, phấn đấu lên 60%.

Ông nai lưng Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Ảnh Xuân Trung

Cũng gần đây chúng ta đã tăng trưởng quá phổ thông trường công lập, ko chú ý đến trường ngoài công lập. bởi vì không nước nào thể ấp ủ được (kể cả Mỹ, Nhật, Singapore) hết về kinh phí cho giáo dục.

chiếc được của chúng ta là đã thừa nhận điều này, nhưng chúng ta chưa làm cho thế nào để đẩy mạnh hơn, cần phát triển mạnh những trường đại học ngoài công lập thì giáo dục mới phát triển mạnh được.

Nhưng nhìn chung đầy đủ hệ thống giáo dục đã lớn mạnh đáng kể từ trung ương tới địa phương. đặc thù ở miền núi đã vững mạnh được hệ thống trường dân tộc nội trú, bán trú dân nuôi. Đây là nơi tạo nguồn để đào tạo nguồn nhân công cho các vùng miền núi.

lúc nhà nước để ra “Giáo dục là Quốc sách hàng đầu”, về mặt nhận thức là đúng đắn, nhưng thực tế do phổ biến khó khăn chưa thực hành được đúng như nhận thức.

cố gắng với 20% ngân sách là một sự nỗ lực lớn của ngành, nhưng vấn đề sử dụng 20% chậm triển khai thì cơ chế như thế nào để hiệu quả, chính chỗ này còn rộng rãi còn đó Tôi cần phải khắc phục chỉ cần khoảng đến đây.

Văn kiện cũng đề ra vun đắp hội học tập, thị trấn hội tham dự giáo dục bằng đa dạng phương thức khác nhau, Tôi cho chậm tiến độcái được của lĩnh vực.

Nguồn Thanh Xinh tổng hợp internet

Tác giả: hiep1902