Thủ tướng đồng ý Học viện báo chí và Tuyên truyền là đại học trọng điểm

By | October 30, 2016

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Học viện tin báo và Tuyên truyền vào danh sách các trường đại học xây dựng thành trường đại học trọng điểm của màng lưới gia su hoa các cơ sở vật chất giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Học viện tin báo và Tuyên truyền (trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia chuôm Chí Minh) được ra đời ngày 16/1/1962 theo quyết nghị số 36 NQ/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường: Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học quần chúng. #.

Học viện báo chí và Tuyên truyền phát triển thành Đại học trọng điểm quốc gia.

Học viện tin báo và Tuyên truyền là cở sở tập huấn bổ dưỡng giảng viên lý luận chính trị, cán bộ làm công tác tư tưởng – văn hóa, cán bộ báo chí, biên tập viên xuất bản, cán bộ 1 số lĩnh vực công nghệ hội và nhân văn khác; là cơ sở vật chất nghiên cứu kỹ thuật về lý luận Mác – Lênin, tử tưởng hồ Chí Minh, tuyến phố lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, lĩnh vực tạp chí – truyền thông.

Học viện sở hữu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đương chức và quy hoạch những chức danh là trưởng, phó trưởng phòng và tương đương trở lên của các cơ quan thông tấn, tạp chí và truyền thông, xuất bản ở những bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh giấc, thành phố trực thuộc Trung ương; Phó trưởng ban truyền giáo thức giấc ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; trưởng, phó trưởng ban truyền đạo cấp huyện và tương đương.

song song đào tạo, bổ dưỡng giảng viên lý luận chính trị cho các trường lý luận chính trị tỉnh giấc, tỉnh thành trực thuộc Trung ương, trọng điểm tẩm bổ chính trị của những quận, thị, thị thành thuộc tỉnh giấc, những trường đào tạo cán bộ của bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và những trường đại học, cao đẳng của hệ thống giáo dục quốc dân;

huấn luyện đại học và sau đại học những chuyên ngành thuộc lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, lý luận chính trị, tin báo – truyền thông, xuất bản và 1 số kỹ thuật hội nhân văn khác theo sự ủy nhiệm và cắt cử của Giám đốc Học viện; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm cho công tác tuyên giáo, tin báo – truyền thông, xuất bản…

hiện tại Học viện đào tạo 29 chuyên lĩnh vực bậc đại học, 13 chuyên lĩnh vực bậc cao học, 2 chuyên ngành nghề đào tạo tấn sĩ. Hàng năm học viện tuyển sinh gần 1800 sinh viên chính quy hội tụsắp 2000 sinh viên chính quy ko hội tụ.

======>>>> Có phải bạn muốn tìm: http://giasutiendat.net/bo-truong-giao-duc-ngay-minh-thi-dai-hoc-khien-cho-gi-voi-thong-tin/

Nguồn: Tổng hợp

Tác giả: provanthanh